הגנה על המידע הארגוני

אקזיט כחולבן: רובריק רוכשת את למינאר ברבע מיליארד דולרים

רובריק פועלת להגנה על המידע הארגוני החיוני, לטובת זמינות ושחזור שלו לאחר מתקפות, ולמינאר מונעת דליפה או גניבה של מידע ארגוני רגיש, תוך הענקת נראות על מיקומו ומצבו של המידע שנמצא על תשתיות ענן

ניר קליינמן, מנהל טכנולוגיות בקבוצת מערכות, יבמ ישראל.

רלוונטי במיוחד: פתרון יבמ למתקפות – העתקים סמויים וקלטות מגנטיות

פתרון Safeguarded Copy החדש של יבמ מאפשר המשכיות עסקית והתאוששות מהירה במצב של מתקפה על המידע הייצורי והעתקי הגיבוי הסטנדרטיים

אירועים קרובים