אמיר לוי

אמיר לוי, דירקטור בטיחות, בריאות, סביבה וקיימות בחברת מד-וואן.

התייעלות אנרגטית: מהפכה בדאטה סנטרים לעתיד ירוק יותר

נתונים בעייתיים בנוגע לצריכת האנרגיה של מרכזי נתונים, יחד עם ההכרה בעולם בדחיפות הטיפול בהשפעות מרחיקות הלכת כתוצאה משינויי האקלים, מחייבים גם מציאת פתרונות בני קיימא למזעור ההשפעה הסביבתית שלהם

אירועים קרובים